Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Prace konserwatorskie w sierpniu 2017 roku

   Rozpoczęły się prace konserwatorskie na Starej Rossie w kw. 3 nr. grobu 206 - jest to pomnik nagrobny Julii Sadkowskiej. Pomnik pochodzi z końca XIX wieku, który już wymagał prac konserwatorskich. Prace zostaną wykonane przez konserwatorów z Polski: mgr. Zenona Sadeckiego i mgr. Piotra Zambrzyckiego, pomaga im w tym Paweł Sadecki. Są to specjaliści wysokiej klasy, którzy już po raz kolejny ratowali cenne pomniki na Starej Rossie. Prace zostaną wykonane w ciągu dwóch tygodni. Pieniądze pochodzą z kwesty na Starych Powązkach w Warszawie.