Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Pożegnanie Konsula Generalnego RP Stanisława Cygnarowskiego

  19 lipca 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie prezes SKOnSR Alicji Klimaszewskiej oraz członka Komitetu Dariusza Żyborta z Radcą-Ministrem, Konsulem Generalnym RP Stanisławem Cygnarowskim, który zakończył swoją misję w Wilnie. Z tej okazji, prezes wręczyła dla Pana Konsula Podziękowanie.

 

  Szanowny Panie Konsulu,
serdecznie dziękujemy za współpracę ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą podczas pełnienia przez Szanownego Pana obowiązków dyplomatycznych na Litwie.
Cenimy Pana zaangażowanie się w odnowę Starej Rossy, która jest cząstką naszej spuścizny kulturowej, wspieranie naszych projektów dotyczących odnowy pomników nagrobnych, upamiętniających znane osobistości spoczywające na wileńskiej nekropolii.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc w poszukiwaniu darczyńców.
Godny podziwu jest osobisty udział Szanownego Pana w naszych corocznych akcjach: w wiosennym i jesiennym sprzątaniu cmentarza, a także wspieranie naszej akcji "Światełko pamięci".
Pozostanie Pan w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa i wrażliwa na problemy rodaków zamieszkałych na Wileńszczyźnie.
Wykonywanie przez Szanownego Pana obowiązków godne jest naśladowania.
Życzymy Panu Konsulowi pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
                W imieniu SKOnSR Alicja Klimaszewska
Wilno, lipiec 2017 r.