Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Leonia Piłsudska spoczywa obok męża Adama Piłsudskiego?

   SKOnSR w różnych archiwach Polski i Litwy intensywnie poszukuje informacji o Julji Leonii Piłsudskiej z Łodwigowskich, żonie Adama Piłsudskiego, który był bratem marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, wicyprezydenta Wilna, senatora IV kadencji w II RP. Adam Piłsudski został pochowany na Starej Rossie. Według kartoteki Lucjana Uziębły, pierwotnie na miejscu pochówku był krzyż dębowy z tabliczką cynową i ogrodzenie z granitowych cokolików połączonych prętami żelaznymi. Pierwotna treść inskrypcji: Ś. + P. / Adam / Piłsudski / Wiceprezydent miasta Wilna / Zmarł dnia 16 grudnia 1933 r. / W wieku lat 66 / Cześć Jego Pamięci //. Według Wacława Wejtki, w tym samym grobowcu pochowano jego żonę Leonię Julię z Łodwigowskich (zm. 1937). W maju 1939 władze Wilna podjęły decyzję o wystawieniu pomnika Adamowi Piłsudskiemu. Plany te prawdopodobnie pokrzyżowały działania wojenne. Obecny postawiony został w 1989 roku. ”W grobie spoczęła również Julia z Łodwigowskich Piłsudska (Leonia) - Pochowana została w sklepieniu razem z Adamem Piłsudskim na Rossie” – zanotowała ówczesna prasa wileńska. W kartotece Wacława Wejtki, pod literą P, karta nr 174, z 1936 roku (nagrobek Adama Piłsudskiego). Według kartoteki lokalizacja nagrobka to sektor "Pod murem cmentarza AB, naprzeciw mauzoleum Marszałka; lewa strona od wejścia pod murem; naprzeciw mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego".Przy opisie nagrobka adnotacja: „tymczasowy drewniany krzyż, blaszka z napisem". Na blaszce inskrypcja: "S. + P. / Adam / PIŁSUDSKI / Wiceprezydent miasta Wilna / Zmarł dn. 16 Grudnia 1935 r / w wieku lat 66 / Cześć Jego Pamięci //." Do karty dołączony nekrolog. W kartotece Wacława Wejtki, pod literą P, karta nr 166, z 1936 roku. Według kartoteki Leonia Julia została "pochowana w sklepieniu razem z Adamem Piłsudskim AB) N16a". Do karty dołączony nekrolog.

 

                                                                                                                          Gazeta Lwowska”, Nr 52 z 6 marca 1937.