Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Podziękowanie SKOnSR dla JE Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Jarosławowi Czubińskiemu

   Przedstawiciele SKOnSR 16 maja 2017 r. złożyli wizytę w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, aby podziękować JE ambasadorowi Jarosławowi Czubińskiemu za owocną współpracę z Komitetem podczas pełnienia przez Niego misji dyplomatycznej w Wilnie.

P O D Z I Ę K O W A N I E

   Z całego serca dziękujemy za współpracę ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą podczas pełnienia przez Jego Ekscelencję misji dyplomatycznej na Litwie. Wielce cenimy zaangażowanie Pana w zachowanie naszej spuścizny kulturowej, którą jest wileńska nekropolia. Sprawy dotyczące odnowy Starej Rossy nie były Panu Ambasadorowi obojętne, dlatego wspierał Pan nasze projekty, dotyczące odnowy starych pomników, upamiętniających znane osobistości, prowadził rozmowy z władzami samorządowymi miasta Wilna, przekonując, że warto zachować dla przyszłych pokoleń ten zabytkowy cmentarz, księgę naszej wspólnej historii. Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni za pomoc w poszukiwaniu darczyńców. Godny podziwu jest osobisty udział Jego Ekscelencji w naszych akcjach: wiosennym i jesiennym sprzątaniu cmentarza, zapalaniu światełek pamięci w Dniu Wszystkich Świętych.
   Pan Ambasador był dobrym duchem naszych działań, dlatego pozostanie w naszej pamięci i sercach jako osoba niezwykle życzliwa i godna naśladowania.
   Życzymy pomyślności, w życiu zawodowym i osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,                                
Prezes SKOnSR
Alicja Klimaszewska