Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 
Słowa wdzięczności dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej
w Mysiadle 
 
,,W imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie na Pani ręce składam serdeczne podziękowanie uczniom szkoły za udział w naszej akcji ,,Wiosenne sprzątanie wileńskiej nekropolii". Uczestniczycie w naszej akcji nie po raz pierwszy. Cenimy chęć przyjścia z pomocą Starej Rossie. Dziękujemy również za zainteresowanie się historią cmentarza i słynnymi osobami spoczywającymi na tym najstarszym cmentarzu w Wilnie.
                      prezes Alicja Klimaszewska" (kwiecień, 2017 r.)