Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza dla prezes SKOnSR Alicji Klimaszewskiej

   W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 29 września 2015 r. odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W konkursie tym startowała i prezes SKOnSR – Alicja Klimaszewska tylko w kategorii; Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza. Nominantów było wielu, w tym i zza granicy. Właśnie w kategorii zagranicznej wygrała nasza Prezes. Otrzymała Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pamiątkowy medal z wizerunkiem Mieczysława Gębaromicza i nagrodę pieniężną.  Nagrody wręczali: Marszałek Senatu-Mieczysław Borusewicz i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

   Mieczysław Gębarowicz pochodził z ziemi lwowskiej, lecz jego działalność i życie dorosłe są związane ze Lwowem.To polski uczony, humanista i historyk sztuki. W 1944 roku świadomie pozostał w ukochanym mieście, aby chronić i zabezpieczyć przed grabieżą i zniszczeniem cenne zbiory Ossolineum.

   Dziękując za przyznanie tak zaszczytnego tytułu i nagrody, Alicja Klimaszewska podkreśliła, że szczególnie cieszy ją fakt, że ona, kresowianka z Wilna, otrzymała wyróżnie tak znakomitego kresowiaka ze Lwowa.  Po oficjalnej części odbył się wspaniały koncert w wykonaniu KWARTETU WALASEK.

   Pani prezes serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagają w pracy nad zachowaniem dziedzictwa kulturowege jakim jest nasza Nekropolia-Rossa