Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 
Uwaga! Poszukujący grobów na Starej i Nowej Rossie!
 

    W roku 2013 studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego z Instytutu Historii Sztuki dokonali inwentaryzacji grobów na Rossie. Spisy te są bardzo aktualne. Zostały one umieszczone na stronie internetowej: http://www.cmentarznarossie.info/index.php

Zapraszamy.