Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Prace renowacyjne pomników na Rossie – do końca lipca 2017 r.

    W imieniu SKOnSR prezes Alicja Klimaszewska podpisała umowę z indywidualnym przedsiębiorstwem K. Narkunasa o renowacji następujących pomników:

1) Seweryna Rymaszewskiego (981 euro);

2) Aleksandra Karnickiego (3396 euro);

3) Stanisława Szumskiego (1364 euro).

Będzie to kosztowało Komitet - 5741 euro. Prace mają być wykonane do końca lipca 2017 r.

   Do SKOnSR zwrócił się prawnuk Antoniego Żebryka i Bronisławy Żebryk – pan Leszek Żebryk, a to są również dziadkowie pisarza Romana Korab-Żebryka, z prośbą o pomoc w odnowieniu pomnika nagrobnego jego pradziadków. Konserwator K. Narkunas również zrobił kosztorys odnowy i tego pomnika (kw.7 nr.348). Oczywiście, pomożemy panu Leszkowi, bo rodzina zasłużona dla naszego grodu. Mamy nadzieję, że pan Leszek Żebryk również przyczyni się materialnie do tej odnowy. 

1. Pomnik Seweryna Rymaszewskiego (Stara Rossa, sektor 02)

2. Pomnik Aleksandra Karnickiego (Stara Rossa, sektor 02)

3. Pomnik Stanisława Szumskiego (Stara Rossa, sektor 12-C)

4. Pomnik Antoniego i Bronisławy Żebryków (Stara Rossa, sektor 07-M)