Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

 

   W Wilnie została uczczona pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego   

   SKOnSR serdecznie dziękuje Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, a mianowicie J. Czubińskiemu, Ambasadorowi RP na Litwie, zastępcowi ambasadora M. Slebiodzie, Attaché Obrony płk. M. Wójcikowi, Konsulowi Generalnemu St. Cygnarowskiemu oraz Dyrektorowi Insytutu Polskiego w Wilnie M. Łapczyńskiemu i innym uczestnikom, którzy 20 stycznia 2017 r. w związku ze 154. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, złożyli kwiaty na cmentarzu Rossa na grobie rodzinnym Aleksandra Oskierki, jednego z przywódców Powstania Styczniowego, czcząc w ten sposób pamięć uczestników narodowego zrywu i tragicznych ofiar represji rosyjskich.

   Wyrazy głębokiego podziękowania płyną do Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, która tegoż dnia z okazji Powstania Styczniowego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wzięła udział w zorganizowanej przez Narodowe Centrum Krwiodawstwa akcji honorowej "Krew Wolności". Żołnierze ofiarowali życia i krew za Ojczyznę. Teraz młodzi polscy patrioci w godny podziwu i szacunku sposób, uczcili poległych i ich złożoną ofiarę.