Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   SKOnSR serdecznie pozdrawia uczennicę 10 klasy ze Szkoły im. Władysława Syrokomli Karinę Grzybowską, która 10 grudnia 2016 r. w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie zajęła I miejsce w V edycji konkursu Krasomówczego dla Społeczności Polskiej na Litwie ,,Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”. Niezmiernie nam miło, że Karina wybrała temat bliski naszemu sercu, skorzystała z monografii o Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą i obwieściła o … ,,Alicji w Krainie Rossy”.

Laureatka Karina Grzybowska